Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

carduelis
carduelis
7031 5c4e
Reposted fromdjLangley djLangley viaBucefal Bucefal
carduelis
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaBucefal Bucefal

July 11 2017

carduelis
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viaxnothumanalall xnothumanalall
carduelis
3537 4ec1
:c
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viajethra jethra
carduelis
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaBucefal Bucefal

June 18 2017

carduelis
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBucefal Bucefal

June 14 2017

carduelis
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajstrbl jstrbl
carduelis
2723 05c6 500
Reposted fromzciach zciach viaBucefal Bucefal
carduelis
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viaBucefal Bucefal

April 07 2017

carduelis
3106 f4af
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viadestroyed destroyed
carduelis
4632 92cb 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viajstrbl jstrbl
carduelis
carduelis
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viajstrbl jstrbl
carduelis
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxnothumanalall xnothumanalall

March 27 2017

carduelis
Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.” 
— Piotr C. "Pokolenie Ikea"
Reposted byforeverrememberme foreverrememberme

March 20 2017

carduelis
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viajethra jethra

March 16 2017

carduelis
5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viajethra jethra

March 06 2017

carduelis
3300 a1b6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajethra jethra
carduelis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl