Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

carduelis
2613 1147
carduelis
8193 ad0d 500
Reposted fromkaiee kaiee viajethra jethra
Sponsored post
soup-sponsored
carduelis
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaBucefal Bucefal

September 14 2017

carduelis
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viajethra jethra
carduelis
Gdy ktoś nam wpadnie w oko, reagujemy rozszerzeniem źrenic. A nas samych ciągnie do ludzi, którzy na nasz widok odpowiadają tym samym. Koło się zamyka - pragniemy ludzi, którzy pragną nas.
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid viajethra jethra
carduelis
2638 2f4b 500
Wine is love.
Reposted fromtishka tishka viajethra jethra
carduelis
5292 5890 500

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

Reposted fromLittleJack LittleJack viadestroyed destroyed
2510 4264
Reposted fromfakinszit fakinszit viajethra jethra
carduelis
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viajethra jethra

August 20 2017

carduelis
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
carduelis
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viajethra jethra

July 31 2017

carduelis
carduelis
7031 5c4e
Reposted fromdjLangley djLangley viaBucefal Bucefal
carduelis
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaBucefal Bucefal

July 11 2017

carduelis
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viaxnothumanalall xnothumanalall
carduelis
3537 4ec1
:c
Reposted fromapis-mellifera apis-mellifera viajethra jethra
carduelis
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaBucefal Bucefal

June 18 2017

carduelis
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBucefal Bucefal

June 14 2017

carduelis
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...